Paste this code as high in the of the page as possible:

תקנון

תנאי שימוש, נהלים ומדיניות ביטול

תנאי שימוש – אתר אינטרנט מט"י ירושלים, מרכז טיפוח יזמות (המרכז לפיתוח עסקים בירושלים (ע"ר)
 
מט"י ירושלים, מרכז טיפוח יזמות (המרכז לפיתוח עסקים בירושלים) (ע"ר) (להלן: "מט"י") מציעה את המידע באתר זה (להלן- "השירות"), בכפוף לתנאים הבאים. המונח "המשתמש" להלן משמע כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם האתר.
כל הכתוב לעיל ולהלן נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך פונה ומתייחס לנשים ולגברים כאחד

 1. האתר עומד לרשות המשתמש כמות שהוא (AS IS), בלא התאמה לצרכיו של כל אחד מהמשתמשים, בכח ו/או בפועל, ובכפוף לתנאים המפורטים להלן; השימוש באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד, ומהווה הסכמה של המשתמש כי אין ולא תהא לו ו/או למי מטעמו, כל טענה, דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כלפי האתר ו/או מפעיליו ו/או מט"י ו/או מי מטעמם.
   
 2. אין ליצור קישור ("link") אל האתר (מלבד הדף הראשי), מאתר אחר כלשהו, אלא ברשות מט"י, מראש ובכתב, ובכל מקרה לא תחול על מט"י אחריות כלשהי בקשר לאתרים אחרים אשר בהם נכלל קישור אל האתר.
   
 3. זכויות היוצרים והקניין באתר ובמידע המופיע בו, וכן - בעיצובים, בלוגו, בסימנים ובשמות המסחריים, בממשקים, בצלמיות, ובכל רכיב אחר הקשור לאתר, הן בבעלותה הבלעדית של מט"י, ומוגנות על ידי דיני הקניין וזכויות היוצרים. חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשכפל, לפרסם, למכור, לשנות ו/או לעשות כל פעולה אחרת, באתר ו/או בכל רכיב אחר הכלול באתר, אלא באישור מראש ובכתב מאת מט"י.
   
 4. אין להשתמש באתר זה לשום מטרה לא חוקית או בדרך שעלולה להזיק, לנטרל, לגרום עומס יתר או לשנות את האתר או להתערב בשימוש של כל גורם באתר.
   
 5. מט"י ו/או ספקי שירותי אירוח האתר ו/או בוני ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, אינם יכולים להיות אחראים, ואינם אחראים לכך שהשרת ו/או כל אמצעי אחר אשר באמצעותו מתקיימים האתר והתקשורת עימו, יהיו נקיים מוירוסים ו/או מכל גורם אחר העלולים לפגוע בחומרה, בתוכנה ו/או בכל אמצעי אחר של המשתמש, ו/או לגרום למשתמש נזק אחר מסוג כלשהו.
   
 6. מט"י ו/או ספקי שירותי אירוח האתר ו/או בוני ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, אינם יכולים להיות אחראים, ואינם אחראים, לנזק מסוג כלשהו העלול להגרם למשתמש, עקב אי זמינות האתר, ו/או עקב עיכובים, כשלים, ניתוקים ו/או הפרעות בשימוש באתר, בשל תקלות ו/או ליקויים טכניים, ו/או בשל טעויות אנוש.
   
 7. מט"י ו/או ספקי שירותי אירוח האתר ו/או בוני ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, אינם יכולים להיות אחראים, ואינם אחראים לשום שיבוש, הפרעה, התערבות, ציתות, ו/או כל פעולה בלתי מורשה, ו/או בלתי חוקית בקשר לאתר, על ידי המשתמש ו/או משתמשים אחרים באתר, ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה של מט"י.
   
 8. הקישורים ("links") מהאתר לאתרים אחרים ברשת, נכללו באתר לנוחיות המשתמש בלבד, בלא שתחול על מט"י אחריות כלשהי לגבי האתרים המקושרים, תכנם, תקינותם, זמינותם, אבטחת המידע בהם ובתקשורת עמם, ו/או לכל דבר ועניין אחר בקשר עמם. השימוש בקישורים ו/או באתרים המקושרים באמצעותם, הוא באחריות המשתמש בלבד.
   
 9. מט"י רשאית לכלול באתר פרסומות שלה ו/או של צדדים שלישיים, (באמצעות קישורים, באנרים, וידאו ו/או אודיו קליפים, pop-ups, וכיוב'), מסרים פרסומיים, מסרים של משתמשים, וכל מסר מטעם אדם אחר כלשהו, הכלול ו/או המופץ באתר, הינו באחריותו הבלעדית של מפרסם המסר, ולא תחול על מט"י שום אחריות בקשר למסרים, והסתמכות כלשהי עליהם.
   
 10. ביצוע תשלומים באמצעות האתר -
 • בפני משתמש עומדת האפשרות לבצע תשלומים באמצעות האתר. מט"י מתחייבת לפעול, כמיטב יכולתה, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, לשמירת המידע האישי שנמסר בתהליך התשלום, ולא תעשה בו שימוש אלא לצורך מטרות המופיעות להלן. יצוין, כי מט"י ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע בהתאם לטכנולוגיית SSL.
 • עם זאת יודגש, כי מכיוון שביצוע התשלום נעשה בסביבה מקוונת החשופה לניסיונות פריצה של גורמים עוינים, אין ביכולת מט"י להבטיח את שמירת המידע באופן מוחלט מפני חדירת גורמים עוינים כאמור למחשביה או של מי מטעמה.
 • לאור האמור לעיל מסכים המשתמש, שאם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת מט"י ו/או מי מטעמה לא יעלה בידה להבטיח את שמירת המידע, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגדה.
 • העמותה לא תעביר את פרטיו האישיים של הרוכש לאחר פרט למקרים הבאים:
  1. לצורך העברתו לחברת האשראי לצורך ביצוע ההזמנה.
  2. אם עבר המשתמש על החוק.
  3. במסגרת הליך שיפוטי שיתקיים בין העמותה למשתמש, או בהתאם לצו שיפוטי.
 • יודגש, שבאפשרות המשתמש לבצע את התשלום באופן טלפוני ו/או פיסי במשרדי מט"י.
 • בביצוע תשלום בצורה מקוונת באמצעות האתר, הנך מצהיר כי קראת את תנאי התקנון המופרטים לעיל ולהלן בעיון וקבלת אותם ללא סייג.
 1. מט"י רשאית לשנות - בכל עת ובלא הודעה מראש - את האתר ואת תנאי השימוש באתר.
   
 2. בכל מחלוקת שנובעת משימוש באתר זה תהיה הסמכות לבתי המשפט בירושלים.
   
 3. פניות בקשר לתנאי שימוש אלו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין השירותים, ניתן ליצור קשר עם מט"י באמצעים הבאים: 

מחלקת מימון - נהלים ומדיניות ביטול

מחלקת ייעוץ - נהלים ומדיניות ביטול

מחלקת הדרכה - נהלים ומדיניות ביטול

צרו איתנו קשר
כן, אני רוצה להמשיך להיות בקשר!
תודה על פניתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נציג שלנו יחזור אליכם בקרוב.
קורסים, תכניות ושירותים נוספים
רוצים ללמוד, להקים עסק או לקבל הלוואה מיוחדת?
אל תסתבכו! בחרו את אחת מהאופציות ואחד היועצים שלנו יחזור אליכם.
כן, אני רוצה להמשיך להיות בקשר!
תודה על פנייתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נציג שלנו יחזור אליכם בקרוב.
השותפים שלנו לדרך
מט"י ירושלים
מט"י  ירושלים מניעים את עולם היזמות קדימה.  חלוצי הפתרונות ליזמים ולבעלי עסקים.