Paste this code as high in the of the page as possible:

מחלקת הדרכה - נהלים ומדיניות ביטול

נהלים ומדיניות ביטול
. ביטול רישום עד 7 ימים טרם תחילת הלימודים מזכה בהחזר כספי מלא.
2. ביטול רישום במהלך השבוע שקודם לקורס, מזכה בהחזר כספי בניכוי 15% מעלות הקורס.
3. לאחר תחילת הקורס, ביטול רישום מזכה בהחזר כספי בניכוי 25% מעלות הקורס.
4. לאחר המפגש השני לא יינתן החזר כספי.
5. כל הודעה על ביטול השתתפות תיעשה בכתב בלבד, למייל של רכז/ת הקורס.
6. במידה ופתיחת הקורס נדחית עקב ההחלטה של מט"י, יינתן החזר כספי למשתתף ע"פ בקשה.
7. חל איסור על הסרטת המפגשים. הקלטת המפגשים תתאפשר רק לאחר אישור מט"י מראש ובכתב ואישור המרצה.
8. ייתכנו שינויים בסדר המפגשים ושיבוץ המרצים.
9. תעודת סיום מותנית בנוכחות מינימלית של 80% ממהלך השיעורים. השלמת שיעורים תתאפשר ע"י אישור רכז/ת הקורס. ניתן להשלים עד שלושה שיעורים.

צרו איתנו קשר
כן, אני רוצה להמשיך להיות בקשר!
תודה על פניתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נציג שלנו יחזור אליכם בקרוב.
קורסים, תכניות ושירותים נוספים
רוצים ללמוד, להקים עסק או לקבל הלוואה מיוחדת?
אל תסתבכו! בחרו את אחת מהאופציות ואחד היועצים שלנו יחזור אליכם.
כן, אני רוצה להמשיך להיות בקשר!
תודה על פנייתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נציג שלנו יחזור אליכם בקרוב.
השותפים שלנו לדרך
מט"י ירושלים
מט"י  ירושלים מניעים את עולם היזמות קדימה.  חלוצי הפתרונות ליזמים ולבעלי עסקים.