Paste this code as high in the of the page as possible:

גיוס מימון

זקוקים לכסף לפיתוח העסק? 
מט"י ירושלים פורש בפניך את מקורות המימון השונים המספקים הלוואות לעסקים קטנים ומסייע בהגשת בקשות לגיוס מימון.
  
על מנת לסייע לך בהקמת עסק חדש או בהרחבת עסק קיים, עומדים לפניך מגוון מקורות מימון. חלק ממקורות אלו הם קרנות בנקאיות מסוגים שונים וחלקם מקורות ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים. ברוב מקורות המימון אליהם אנו פונים, שיעורי הריבית נמוכים, ניתנת הקלה משמעותית בביטחונות הנדרשים ופריסת החזר ההלוואה על פני תקופה ארוכה.

מט"י ירושלים יסייע לך בבחירת אפיק המימון המתאים לך ולעסקך, בהכנת התוכנית העסקית ובהגשתה למקורות המימון השונים

רשימת המסמכים הדרושים לשם הכנת תוכנית עסקית
יזם / בעל עסק יקר, 
אנו שמחים לסייע לך בתכנון נכון של העסק בעזרת בניית תוכנית עסקית. התוכנית מבוססת על מידע רב וחלק ממנו יש באפשרותך לספק לנו על ידי הצגת המסמכים הבאים (אם קיימים):
 • צילום ת.ז.
 • קורות חיים
 • תעודות מקצועיות רלוונטיות (רופא, עו"ד, אופטומטריסט, קוסמטיקאית וכו')
 • תדפיסי בנק (עסקי + פרטי): ריכוז יתרות, פירוט הלוואות ועו"ש (3 חודשים אחרונים)
 • דף  פירוט משכנתא פרטית (אם קיימת)
 • הסכם שכירות לעסק
 • הצעות מחיר לכל הפריטים הנדרשים להרחבת או הקמת העסק
 • הסכמים או מכתבי כוונות של לקוחות קיימים / פוטנציאלים  
בנוסף, לעסק קיים הנכם מתבקשים להמציא:
 • תעודת עוסק מורשה
 • רישיון עסק
 • דוחות כספיים 3 שנים אחרונות + מאזן בוחן שנה נוכחית
 • טופס י"א אחרון (פחת)
 • דו"חות מע"מ לשנתיים האחרונות
 • דו"חות ביטוח לאומי (טופס 102) לשנתיים האחרונות (עובדים)
קרן עוגן – מסלול קורונה לעסקים בהקמה (לצרכי הון חוזר בלבד)
 • מטרת הקרן: התמודדות עם הנזקים הכלכליים של נגיף הקורונה.
 • גובה הלוואה מקסימלי: עד 8% מהוצאות מצטברות או עד 200,000 ₪ – הנמוך מהשניים.
 • ריבית: פריים + 1.5%.
 • תקופת החזר: עד 5 שנים.
 • תקופת גרייס מקסימלית: עד שנה.
 • ערבות אישית: נדרש.
 • המדינה משלמת את הריבית בשנה הראשונה.
 • ללא ערבים
הקרן בערבות המדינה - מסלול "קורונה"
מטרת הקרן: סיוע לעסקים אשר נקלעו לקשיים תזרימיים בעקבות משבר הקורונה.
גובה הלוואה מקסימלי: הלוואה עד 24% מהמחזור השנתי ועד 20 מיליון ₪.
ריבית: תשלום מלא של הריבית על ידי המדינה בשנה הראשונה והחל מהשנה השניה ואילך ריבית ממוצעת של פריים + 1.5%.
תקופת החזר: עד 60 חודשים.
תקופת גרייס מקסימלית: עד 12 חודשים.
בטחונות חיצוניים: עד 5% מסכום ההלוואה.
 • אם קיבלתם חלק מהסכום לו העסק זכאי לפי תנאי הקרן, באפשרותכם להגיש בקשה לקבלת הלוואה משלימה.
הקרן בערבות המדינה
מטרת הקרן: הקמת עסק או הרחבת עסק קיים והון חוזר.
גובה הלוואה מקסימאלי: לעסק בהקמה עד 500,000 ₪, לעסק קיים במסלולים הון חוזר והשקעה עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי (הגבוה מבין שניהם). 
הון עצמי דרוש: 20% במסלול השקעה. 
ריבית: עד פריים + 3.5%.
תקופת החזר: 60 חודשים. 
תקופת גרייס מקסימאלית: עד 6 חודשים.
בטחונות חיצוניים: עד 300,000 ש"ח - 10% (במסלול הקמה). מעבר למסלול זה ובשאר המסלולים 25% בטחונות מול ההלוואה. 
מופעל על ידי: בנק לאומי, בנק מזרחי, בנק מרכנתיל ובנק אוצר החייל.
קרן עוגן – מסלול קורונה לעסקים קיימים שנפגעו מהמשבר
 • מטרת הקרן: התמודדות עם הנזקים הכלכליים של נגיף הקורונה.
 • גובה הלוואה מקסימלי: עד 24% מהמחזור השנתי או עד 200,000 ₪ – הנמוך מהשניים.
 • ריבית: פריים + 1.5%.
 • תקופת החזר: עד 5 שנים.
 • תקופת גרייס מקסימלית: עד שנה.
 • ערבות אישית: נדרש.
 • המדינה משלמת את הריבית בשנה הראשונה.
 • ללא ערבים
קרן פועלים לעסקים
מטרת הקרן: הקמת עסק או הרחבת עסק קיים והון חוזר.
גובה הלוואה מקסימאלי: לעסק בהקמה עד 500,000 ₪, לעסק קיים במסלולים הון חוזר והשקעה עד 500,000 ₪ או 10% מהמחזור השנתי (הגבוה מבין שניהם). 
הון עצמי דרוש: 20% במסלול השקעה. 
ריבית: ייקבע מול הבנק.
תקופת החזר: 72 חודשים. 
תקופת גרייס מקסימאלית: עד 12 חודשים.
בטחונות חיצוניים: 25% מגובה ההלוואה. 
קרן ניו יורק של הסוכנות היהודית
מטרת הקרן: הקמה והרחבה של עסקים והון חוזר. 
זכאים: תושבי ירושלים, בית שמש ומועצה אזורית מטה יהודה.
גובה הלוואה מקסימאלי: הקמה והרחבה עד 300,000 ש"ח.
 הון עצמי דרוש: 20% השקעת בעלים. 
ריבית: פריים + 1.5%.
תקופת החזר: עד 72 חודשים. 
תקופת גרייס מקסימאלית: עד 12 חודשים.
בטחונות חיצוניים: ערב כנגד כל 100,000 ש"ח.
מופעל על ידי: אוצר החייל.
קרן עוגן - מסלול עסקים קיימים
מטרת הקרן: הרחבה והון חוזר לעסקים הפעילים מעל שנתיים.
גובה הלוואה מקסימלי: הלוואה עד 200,000 ₪.
ריבית: 3% קבועה.
תקופת החזר: הלוואת שפיצר עד 60 חודשים.
בטחונות: שטר חוב.
ערבות אישית: נדרש.
 
קרן עוגן - מסלול עסקים בהקמה ועד שנתיים של פעילות עסקית
 
מטרת הקרן: הקמת עסקים חדשים, הרחבה והון חוזר לעסקים הפעילים עד שנתיים.
גובה הלוואה מקסימלי: הלוואה עד 200,000 ₪.
ריבית: 5% קבועה.
תקופת החזר: הלוואת שפיצר עד 60 חודשים.
בטחונות חיצוניים: ערב אחד.
ערבות אישית: נדרש.

 
קרן נתן לעידוד יזמות
קרן נתן לעידוד יזמות הינה קרן פרטית, אשר מבקשת לסייע ליזמים המתקשים בגיוס מימון בנקאי. הקרן מסייעת ליזמים בהקמת העסק וגיוס של עד 240,000 ש"ח בהלוואה ללא ריבית. להלן מס' נתונים על הקרן: 

מטרת הקרן: הקמת עסק.
זכאים: יזמים המתקשים לגייס מימון בנקאי (ושלא היו עצמאים בעבר). 
גובה ההלוואה: עד 240,000 ש"ח.
ריבית: ללא ריבית. 
תקופת החזר מקסימאלית: 36 חודשים.
תקופת גרייס מקסימאלית: בהתאמה אישית על פי תזרים. 
הון עצמי מינימאלי: אין צורך.
בטחונות: אין צורך.
מופעל על ידי: קרן נתן (נייתי קירש).
ערבות בעלים / אישית: נדרש.

 
הקרן הממונפת של משרד העליה והקליטה
קרן זו הוקמה באמצעות משרד העליה והקליטה ובנק מרכנתיל במטרה לסייע ליזמים עולים או תושבים חוזרים בגיוס מימון זול ונוח. הקרן מסייעת אך ורק לעולים או תושבים חוזרים (בטווח גילאים של 24-62), שזכאותם מוגדרת על פי הקריטריונים שהוגדרו במשרד הקליטה.

מטרת הקרן: הקמה, הרחבה ורכישה של עסק.
זכאים: עולים חדשים (עד 10 שנים בארץ) תושבים חוזרים (עד שנתיים בארץ).
גובה הלוואה מקסימאלי: 125,000 ש"ח. 
הון עצמי דרוש: 25% השקעת בעלים. 
ריבית: פריים + 1.75%.
תקופת החזר: 6 שנים. 
תקופת גרייס מקסימאלית: עד 12 חודשים.
בטחונות חיצוניים: בטחונות המכסים 10% מן ההלוואה (ניתן גם להמיר בערבים).
מופעל על ידי: בנק מרכנתיל דיסקונט.
ערבות אישית של הבעלים: נדרשת. 
קרן קורת
מטרת הקרן: הקמת עסק או הרחבת עסק קיים.
גובה הלוואה מקסימאלי: 30,000 ש"ח. 
ריבית: פריים + 0.5%.
תקופת החזר: 36 חודשים. 
תקופת גרייס מקסימאלית: 3 חודשים.
בטחונות חיצוניים: ערב אחד. 
קרן קורת - עסקים חברתיים
מטרת הקרן: פיתוח והרחבה של עסקים.
גובה הלוואה מקסימאלי: עד 500,000 ₪, 
ריבית: פריים +1.75%.
תקופת החזר: 60 חודשים. 
תקופת גרייס מקסימאלית: עד 6 חודשים.
בטחונות חיצוניים: עד 25% מגובה ההלוואה.
צרו איתנו קשר
כן, אני רוצה להמשיך להיות בקשר!
תודה על פניתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נציג שלנו יחזור אליכם בקרוב.
קורסים, תכניות ושירותים נוספים
רוצים ללמוד, להקים עסק או לקבל הלוואה מיוחדת?
אל תסתבכו! בחרו את אחת מהאופציות ואחד היועצים שלנו יחזור אליכם.
כן, אני רוצה להמשיך להיות בקשר!
תודה על פנייתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נציג שלנו יחזור אליכם בקרוב.
השותפים שלנו לדרך
מט"י ירושלים
מט"י  ירושלים מניעים את עולם היזמות קדימה.  חלוצי הפתרונות ליזמים ולבעלי עסקים.