Paste this code as high in the of the page as possible:

תחרות צעדים ראשונים - שאלות ותשובות

ש: אני לא תושב ירושלים. האם אוכל להשתתף בתחרות?
ת: אין כל מניעה להשתתף בתחרות אך שים לב כי תנאי להשתתפות בתחרות הוא שהמיזם יפעל בתחומי ירושלים.

ש: אין לי ניסיון בכתיבת תכניות עסקיות. מי יכול לסייע לי בכתיבה?
ת: רק המועמדים הסופיים יתבקשו להכין תוכנית עסקית. על מנת להקל על כתיבת התכנית העסקית  תינתן הדרכה כללית, ללא תשלום, ע"י מט"י בשבוע הראשון לאחר ההודעה על בחירת המועמדים הסופיים. בנוסף, העלינו לאתר האינטרנט של התחרות פורמט לשימושך. במידה ותהיה מעוניין לעשות שימוש ביועץ עסקי תוכל לעשות זאת על חשבונך. יועצי מט"י מנועים מלכתוב את התכנית לתחרות מטעמי ניגוד עניינים.

ש: האם נדרש הון עצמי?
ת: לא. אין דרישה להון עצמי. עם זאת, השקעת הון עצמי מעידה על רצינות היזם ומחויבותו וכך מגדילה את הסיכוי לזכייה.

ש: האם יש הגבלת גיל להשתתפות בתחרות?
ת: כל אחד מעל גיל 18 יכול/ה להשתתף אם יתברר שיש ביכולתו/ה לנהל ולתפעל את העסק ולפרוע הלוואה במהלך חמש שנים.

ש: איך מממשים את ההלוואה?
ת: לאחר טקס הסיום שיערך ב-01/05/2022, ההלוואה תינתן עם התקדמות המיזם ע"פ שיקול הדעת של מט"י ולא יאוחר מששה חודשים ממועד טקס סיום התחרות.


ש: יש לי עסק קיים. האם אני יכול/ה לפנות?
ת: כן, אך רק במידה ומדובר בפיתוח תחום חדש לחלוטין בעסק הקיים.

ש: כיצד יוחלט על סכום ההלוואה לכל זוכה?
ת: סכום הזכייה הינו בין 400,000-200,000 ש"ח, לוועדת השיפוט שמורה הזכות לשנות את סכום ההלוואה. 

על פי אלו קריטריונים נשפטים המיזמים?
כל יוזמה נשפטת על פי אמות מידה שהוסכמו מראש; התרשמות מהיזם, יצירתיות ומקוריות, סיכויי רווח ואיתנות, מידת הנחיצות של ההלוואה להקמת המיזם, פוטנציאל תעסוקה וערך חברתי. 

ש: כמה זמן יעבור מזמן הגשת הבקשה ועד לקבלת תשובה? 
ת: הבקשות יוגשו בין התאריכים 30/12/2021 - 30/01/2022. התשובות לזוכים יימסרו בין התאריכים  11-10/04/2022. 

ש: האם רעיונות לעסקים טכנולוגיים יכולים להשתתף בתחרות?
ת: התחרות אינה מיועדת למימון מיזמים בתחום הטכנולוגי (היי טק, סטארט אפ ועוד) ו/או מיזמים בהם נדרשת תקופת מחקר ופיתוח ארוכה.

ש: האם עמותה שלא למטרות רווח יכולות להשתתף בתחרות?
ת: לא. התחרות מיועדת לעסקים למטרות רווח בלבד.

 

צרו איתנו קשר
כן, אני רוצה להמשיך להיות בקשר!
תודה על פניתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נציג שלנו יחזור אליכם בקרוב.
קורסים, תכניות ושירותים נוספים
רוצים ללמוד, להקים עסק או לקבל הלוואה מיוחדת?
אל תסתבכו! בחרו את אחת מהאופציות ואחד היועצים שלנו יחזור אליכם.
כן, אני רוצה להמשיך להיות בקשר!
תודה על פנייתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נציג שלנו יחזור אליכם בקרוב.
השותפים שלנו לדרך
מט"י ירושלים
מט"י  ירושלים מניעים את עולם היזמות קדימה.  חלוצי הפתרונות ליזמים ולבעלי עסקים.