Paste this code as high in the of the page as possible:

מצמיחות עסק גילה

404 צפיות
פתיחה: 13.12
היקף שעות: 36
מספר מפגשים: 12
שעות המפגש: 10:00-13:00
ימי הקורס:
מיקום: מנהל קהילתי אשכולות, מגן האלף 5
הרשמו עכשיו

 פיתוח אישי ומקצועי לנשים משכונת גילה המקיימות פעילות עסקית
מרצה:
לקורס הקודם לכל הקורסים לקורס הבא
תודה על פניתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נציג שלנו יחזור אליכם בקרוב.
השותפים שלנו לדרך
מט"י ירושלים
מט"י  ירושלים מניעים את עולם היזמות קדימה.  חלוצי הפתרונות ליזמים ולבעלי עסקים.