Paste this code as high in the of the page as possible:

מאמרים | זה לא כל כך נעים לראות חשבון מוגבל

זה לא כל כך נעים לראות חשבון מוגבל

זה לא כל כך נעים לראות חשבון מוגבל

חשבון מוגבל – על מה וכמה?
הגבלת חשבון בבנק היא סנקציה המוטלת מכוח סעיף 2 בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981. חשבון יוכרז כמוגבל במידה ובמשך שנים עשר חודשים, נמשכו ממנו עשרה שיקים ומעלה ללא כיסוי, ולכן הבנק סירב לכבדם. מרגע שמוטלת ההגבלה, החשבון מסווג כמוגבל ובעליו מסווג כלקוח מוגבל למשך שנה אחת. הגבלה חמורה שנמשכת שנתיים, מתרחשת כשחשבון בנק נוסף של הלקוח מוכרז כמוגבל בתקופת ההגבלה הרגילה ועד שלוש שנים מסיומה. 

שותפים בחשבון – שותפים בהגבלה
הגבלת חשבון היא עונש קולקטיבי – כל השותפים בחשבון הופכים ללקוחות מוגבלים, גם אם רק אחד מהם אחראי לפיזור השיקים ללא כיסוי. לעומת זאת, הסנקציה לא חלה על אדם שהינו מורשה חתימה בחשבון ואינו שותף בו, אפילו אם הוא חתום על השיקים שלא כובדו. 

מי רוצה להתעסק עם לקוח מוגבל ?!
התואר "לקוח מוגבל" אינו מחמיא במיוחד, ויש לו השלכות על המשך התנהלותו העסקית של האדם. הגבלת החשבון אינה נשמרת בסוד. היא מובאת לידיעת הציבור ע"י בנק ישראל שמפרסם את כל מספרי החשבונות המוגבלים, כולל שם הבנק בו החשבון מתנהל, וציון מועד ההגבלה. פרסום שלילי כזה עלול לפגוע בהתקשרויות עסקיות עתידיות עם בעל החשבון. גם הבנקים עצמם חושבים פעמיים לפני שהם מעניקים אשראי ללקוח שעברו הוכתם בחשבון מוגבל. 

משמעות ההגבלה – מה אסור ומה מותר
על לקוח מוגבל רגיל (הגבלה רגילה ולא חמורה) מוטלים האיסורים/ההגבלות כדלקמן:
•    לקוח מוגבל אינו יכול לפתוח בשום בנק חשבון חדש (במטבע ישראלי) שתתבצע בו פעולת משיכת שיקים. 
•    הבנק לא יכבד שום שיק שיימשך מהחשבון המוגבל, גם אם מדובר בשיק דחוי שניתן לפני תקופת ההגבלה. 
•    אף בנק לא ינפיק ללקוח מוגבל פנקס שיקים בתקופת ההגבלה. 
•    לקוח מוגבל לא יוכל להתמנות כמורשה חתימה או מיופה כוח בחשבון שיקים כלשהו. 

יחד עם זאת הוא רשאי: 

•    למשוך שיקים מחשבון נוסף שלו שלא הוגבל. 
•    לפתוח חשבון רגיל ללא משיכת שיקים. 
•    להמשיך לבצע בחשבון המוגבל פעולות שאינן קשורות בשיקים. 

לסיכום, הגבלת חשבון עבור בעל עסק מהווה כתם, מכשול ומחסום בפני התפתחות עסקית תקינה. לפיכך, מומלץ להימנע מבעוד מועד מהגעה למצב של חשבון מוגבל. אם בכל זאת נקלעתם למצב כזה, כדאי שתפנו לייעוץ לגבי אפשרויות ביטול ההגבלה (במידה ויש לכם נסיבות מקלות), ובעיקר לגבי התנהלות מונעת לעתיד. 

מט"י - המרכז לטיפוח יזמות בירושלים (ע"ר) מעניק ייעוץ וליווי עסקי, מסייע בגיוס מימון לעסק ומקיים קורסים והדרכות ליזמים ולבעלי עסקים. 
הרעיון שלך - הניסיון והמקצועיות שלנו.

רוצים ללמוד, להקים עסק או לקבל הלוואה מיוחדת?
אל תסתבכו! בחרו את אחת מהאופציות ואחד היועצים שלנו יחזור אליכם.
כן, אני רוצה להמשיך להיות בקשר!
תודה על פנייתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נציג שלנו יחזור אליכם בקרוב.
השותפים שלנו לדרך
מט"י ירושלים
מט"י  ירושלים מניעים את עולם היזמות קדימה.  חלוצי הפתרונות ליזמים ולבעלי עסקים.