Paste this code as high in the of the page as possible:

מאמרים | איך מממנים הקמת עסק?

איך מממנים הקמת עסק?

כל עסק, ובעיקר עסק בהיקף קטן או בינוני, זקוק למימון ראשוני כדי לעמוד על הרגליים ולהניע. לפני שמגיעות ההכנסות הראשונות צריך להשקיע הון ראשוני לצורך ההקמה. הון בסיסי זה דרוש כדי לממן את הוצאות ההקמה כגון רכישת ציוד וחומרים, שכירות וכיו"ב, וכן את הוצאות התפעול בתקופה הראשונה עד שהעסק יתחיל להניב את היקף ההכנסות הצפוי.
מרכיב המימון תופס מקום קריטי בהקמתו של עסק ובסיכויי ההצלחה שלו. יש לו משמעות רבה בעיקר כשמדובר בעסקים קטנים המוקמים ע"י יזמים פרטיים שיכולתם הפיננסית מוגבלת יחסית. אז איך מממנים הקמת עסק? מאיפה ניתן לגייס את המימון? 

מקורות מימון להקמת עסק

ישנם מספר מקורות מימון עיקריים להקמת עסק, ונפרט אותם להלן:
 
מימון בהון עצמי – השקעה המורכבת מהכסף הפרטי ומהמקורות האישיים של היזם שהינו בעל העסק, או של כמה שותפים שהינם בעלי העסק. 

מימון בנקאי –המערכת הבנקאית היא אחד ממקורות המימון המסורתיים להקמת עסק. המימון הבנקאי ניתן באמצעות הלוואה או קווי אשראי. יש לקחת בחשבון שמימון כזה כרוך בתשלום ריבית, בין אם מדובר בהלוואה ובין אם באשראי. כמו כן, על מנת לקבל את ההלוואה יש להמציא בטחונות, וכמובן – לעמוד בהחזריה החודשיים. 

מימון באמצעות משקיע – סיוע מטעם משקיע זר המעוניין לממן את המיזם העסקי. לרוב מדובר בתהליך ארוך, שכן משקיעים נוטים לבחון היטב את כדאיות מעורבותם במימון ע"י בדיקת נאותות שיכולה להימשך כמה חודשים. משקיע יממן הקמת עסק אך ורק אם סיכויי ההצלחה שלו והתשואה הצפויה הינם גבוהים יחסית לסיכון. 

קרנות ממשלתיות – קרנות ממשלתיות המסייעות להקמת עסקים קטנים ובינוניים באמצעות הלוואות בתנאים מועדפים. לדוגמה, קרן סיוע לעסקים בערבות המדינה, והקרן לעולה העצמאי. 

קרנות ציבוריות – קרנות לא ממשלתיות, שמעניקות סיוע לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות הלוואות בתנאים מועדפים. לדוגמה, האגודה להלוואות ללא ריבית, קרן שמש ליזמים צעירים, קרן קורת לעסקים קטנים, קרן ניו יורק של הסוכנות היהודית, קרן קורת לנשים ועוד. 

אשראי ספקים – צורת מימון הרווחת בעיקר בחנויות ובמסעדות, המתאפיינות באשראי לקוחות שניתן לזמן קצר יותר מאשר אשראי הספקים. 

המרת השקעות להוצאות קבועות – המרת הוצאה חד פעמית גדולה בפירעון  לשיעורין שאפשר לבצע מתזרים המזומנים של העסק, כגון עסקאות בתשלומים, ליסינג, חכירה וכיו"ב. 

שעבוד הכנסות עתידיות – מימון ע"י קבלת אשראי בנקאי כנגד שעבוד הכנסות צפויות. מהלך זה אפשרי כאשר עסק יכול להוכיח בצורה מוצקה את תזרים ההכנסות הצפוי, לדוגמה ע"י הצגת חוזה עם גוף כלכלי גדול, שמבטיח לעסק הכנסה קבועה וידועה מראש. 

יהיו אשר יהיו מקורות המימון להקמת העסק, מה שחשוב הוא כי כיזמים היוצאים לדרך עסקית חדשה, תקדימו לבנות את הרכב המימון של העסק כבר בשלב מוקדם, על מנת להשאיר זמן מספק לגיוס המימון. 
והעיקר, שתהיה הקמה מוצלחת ובטוחה. 

מט"י - המרכז לטיפוח יזמות בירושלים (ע"ר) מעניק ייעוץ וליווי עסקי, מסייע בגיוס מימון לעסק ומקיים קורסים והדרכות ליזמים ולבעלי עסקים. 
הרעיון שלך - הניסיון והמקצועיות שלנו.

רוצים ללמוד, להקים עסק או לקבל הלוואה מיוחדת?
אל תסתבכו! בחרו את אחת מהאופציות ואחד היועצים שלנו יחזור אליכם.
כן, אני רוצה להמשיך להיות בקשר!
תודה על פנייתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נציג שלנו יחזור אליכם בקרוב.
השותפים שלנו לדרך
מט"י ירושלים
מט"י  ירושלים מניעים את עולם היזמות קדימה.  חלוצי הפתרונות ליזמים ולבעלי עסקים.