Paste this code as high in the of the page as possible:

מאמרים | תזרים, תזרים מזומנים

תזרים, תזרים מזומנים

תזרים מזומנים – דמיינו אוטוסטרדה...
עסק הוא כמו אוטוסטרדה, שמצידה האחד זורמים תקבולים ומצידה השני זורמים תשלומים. כל עסק מקבל תקבולים כתוצאה מהפעילות העסקית שלו, מהשקעות חיצוניות או מהלוואות. במקביל הוא משלם תשלומים שוטפים (לספקים, עובדים, שכירויות וכו'), תשלומים בלתי קבועים לרכישת ציוד, וכן תשלומים לפירעון הלוואות. הביטוי תזרים מזומנים מתאר את התנועה המקבילה הזו באוטוסטרדה העסקית.

ניהול תזרים מזומנים – הדלק של העסק 
ניהול תזרים מזומנים הוא הדלק שמאפשר לתקבולים ולתשלומים לזרום כך שהעסק לא ייתקע פתאום באמצע הדרך. ניהול התזרים נועד לאפשר לעסק לשלם את התחייבויותיו השוטפות על ידי תכנון מדוקדק והתנהלות נכונה, אחרת קלושים סיכוייו לנוע הלאה ולהגיע אל היעד. כידוע, חוקי מרפי פועלים גם בעולם העסקים, כאשר במקרים רבים, ההוצאות עוזבות את החשבון לפני שההכנסות נכנסות אליו. לכן בעל עסק צריך להיות שוטר תנועה, לכלכל כל צעד ולדאוג לרזרבות דלק בדמותם של מזומנים בקופה, הן למקרה של "בעיות בתנועה" והן להתמודדות עם הפתעות/הוצאות בלתי צפויות. 

חשיבות ניהול התזרים – המבדיל בין צמיחה לקיבעון
ניהול מושכל של תזרים מזומנים הוא אחד התנאים החשובים לצמיחתו של עסק. אף עסק לא יוכל לצמוח ולשגשג כל עוד אינו עומד בהתחייבויות השוטפות שלו. יתרה מזו, ניהול לקוי של תזרים מזומנים, המעיד על חוסר שליטה בהתנהלות העסקית, עלול להוביל את העסק לקשיים ואף להביא לסגירתו. לעומת זאת, אם תזרים המזומנים שלכם מתוכנן כהלכה ומתנהל בהתאם לתכנון, אתם עשויים ליהנות מיתרונות רבים. 

ניהול תזרים מזומנים יאפשר לכם:
•    לתכנן היטב את ביצוע תשלומי העסק.
•    לקבל, מתוך התמצאות במצב, החלטות חכמות ומחושבות שיגדילו את הרווחים בעסק. 
•    לגלות בזמן כל פעולה שעלולה לגרום להפסדים בעסק, ולהתמודד לפני שהבניין מתמוטט. 
•    להיערך מבעוד מועד להפתעות בלתי צפויות או לתקופות חלשות, מבלי שהעסק ייפגע מהן. 
•    לשמור עם הבנק על יחסים טובים ולקבל הלוואות על סמך מסמך תזרים מזומנים מסודר. 
•    להרגיש שאתם שולטים בעסק ולא להיפך, למזער כאב ראש ודאגות, ולמקסם נחת רוח והצלחות.  

או במילים אחרות, לנוע בראש שקט באוטוסטרדה ... 

מט"י - המרכז לטיפוח יזמות בירושלים (ע"ר) מעניק ייעוץ וליווי עסקי, מסייע בגיוס מימון לעסק ומקיים קורסים והדרכות ליזמים ולבעלי עסקים. 
הרעיון שלך - הניסיון והמקצועיות שלנו.

רוצים ללמוד, להקים עסק או לקבל הלוואה מיוחדת?
אל תסתבכו! בחרו את אחת מהאופציות ואחד היועצים שלנו יחזור אליכם.
כן, אני רוצה להמשיך להיות בקשר!
תודה על פנייתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נציג שלנו יחזור אליכם בקרוב.
השותפים שלנו לדרך
מט"י ירושלים
מט"י  ירושלים מניעים את עולם היזמות קדימה.  חלוצי הפתרונות ליזמים ולבעלי עסקים.